Codewars 알고리즘 문제 풀이 (8kyu 04)

dubbsong·2019년 7월 22일
0

문제

 • __str__을 n 번 반복해서 반환해라.

풀이 01

function repeatStr(str, n) {
 let result = '';
 
 for (let i = 0; i < n; i++) {
  result += str;
 }
 return result;
}

repeatStr('Wassup', 2); // WassupWassup
repeatStr('Code', 3);  // CodeCodeCode

풀이 02

function repeatStr(str, n) {
 let result = '';
 
 while (n > 0) {
  result += str;
  n--;
 }
 return result;
}

repeatStr('Wassup', 2); // WassupWassup
repeatStr('Code', 3);  // CodeCodeCode

풀이 03

function repeatStr(str, n) {
 return str.repeat(n);
}

repeatStr('Wassup', 2); // WassupWassup
repeatStr('Code', 3);  // CodeCodeCode
 • repeat(): 지정된 수의 복사본을 가진 새 문자열을 반환한다.
profile
오늘도 많이 배웁니다

0개의 댓글