Prisma

1.(컨셉) Prisma 란?

post-thumbnail

2.Prisma schema - Data source

post-thumbnail