Git

1.TIL | Git-flow

post-thumbnail

2.TIL | git cherry-pick

post-thumbnail