LeetCode - 1534. Count Good Triplets

henu·2023년 9월 21일
0

LeetCode

목록 보기
82/186

Solution

var countGoodTriplets = function(arr, a, b, c) {
 let result = 0;

 for(let i=0; i<arr.length; i++) {
  for(let j=i+1; j<arr.length; j++) {
   for(let k=j+1; k<arr.length; k++) {
    if(Math.abs(arr[i]-arr[j]) <= a && Math.abs(arr[j]-arr[k]) <= b && Math.abs(arr[i]-arr[k]) <= c) result++;
   }
  }
 }

 return result;
};

Explanation

3중 for문을 이용해서 해결하였다.
i < j < k이기때문에 3중 for문을 이용해서 모든 경우의 수에 대해 판별한다.

0개의 댓글