# Linux Scheduling

1개의 포스트

Crontab - Linux Scheduling

crontab - vi 편집기에서 열기 crontab - Schedule 입력 형식 crontab - vi 편집기 종료 crontab - 등록된 Schedule 확인 crontap - 등록된 Schedule 모두 삭제

2022년 4월 2일
·
0개의 댓글
·