ORACLE DB - SQL

1.DB수업 #기본 SQL - 01 SQL 개념

post-thumbnail

2.DB수업 #기본 SQL - 02 테이블 구성 요소/자료형

post-thumbnail

3.DB수업 #기본 SQL - 03 테이블 생성/수정/삭제

post-thumbnail

4.DB수업 #기본 SQL - 04 데이터 추가/수정/삭제

post-thumbnail